Witaj na stronie
Sekcji Sportów Walki
KLINCZ
KLINCZ to sekcja sportów walki specjalizująca się w treningach Muay Thai oraz MMA. Utytułowani zawodnicy prowadzący zajęcia dają gwarancję skuteczności nauczanych technik. Naucz bronić sie sam. Naucz się walczyć. Wejdź w KLINCZ!
Zapraszamy także na zajęcia CrossFitu czyli programu treningu siłowego i kondycyjnego, który opiera się na wzroście najważniejszych zdolności siłowych. Podczas ćwiczeń rozwija się siłę i masę mięśni a także kondycję i wytrzymałość.
KLINCZ to stowarzyszenia, które w swoim statucie największą uwagę skupia na:
a) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
e) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży,
b) realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla,
c) współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu,
d) propagowanie i organizowanie imprez sportowych
e) współorganizowanie oraz organizowanie masowych imprez sportowych,
f) promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez aktywność ruchową
g) prowadzenie zajęć sportowych

Partner strategiczny

scroll

Copyright © 2024 wszelkie prawa zastrzeżone dla klinczkielce.pl

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl